Semakan Bagi Kadar Asas (BR), Kadar Pinjaman Asas (BLR) Dan Kadar Pembiayaan Asas (BFR)

Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa berkuatkuasa 11 Ogos 2017 (Jumaat), terdapat semakan bagi kadar rujukan AFFINBANK dan AFFIN ISLAMIC Bank.

Kadar rujukan baharu adalah seperti berikut:
 
Kadar Pinjaman Kadar terkini
(% setahun)
Kadar Semakan
efektif 11/08/2017
(% setahun)
Kadar Asas (BR) 3.74 3.85
 
Kadar Pinjaman Kadar terkini
(% setahun)
Kadar Semakan
efektif 11/08/2017
(% setahun)
Kadar Pinjaman Asas (BLR)
dan
Kadar Pembiayaan Asas (BFR)
6.60 6.71
 
Kadar pinjaman berkesan indikatif kami untuk pinjaman rumah standard atau produk pembiayaan rumah dengan jumlah pembiayaan RM350,000 untuk 30 tahun dan tidak mempunyai tempoh wajib (lock-in) adalah 4.65% setahun.

Semakan Bagi Kadar Asas (BR), Kadar Pinjaman Asas (BLR) Dan Kadar Pembiayaan Asas (BFR)

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-5522 3000

Cawangan pin_drop
Tarif Caj insert_drive_file
Kadar & Caj attach_money
Kalkulator phonelink_ring