News

Announcement


Notis - Pindaan kepada Terma & Syarat Kad Kredit Generik AFFINBANK, AFFINBANK World MasterCard dan AFFINBANK Debit MasterCard

27 Januari 2017

NOTIS

Pindaan kepada Terma & Syarat  Kad Kredit Generik AFFINBANK, AFFINBANK World MasterCard dan AFFINBANK Debit MasterCard.


Ahli Kad yang dihormati,

Sila harap maklum bahawa terma dan syarat yang mentadbir Kad Kredit Generik AFFINBANK (terdiri daripada kad AFFINBANK MasterCard Classic, AFFINBANK VISA Classic, AFFINBANK MasterCard Gold, AFFINBANK VISA Gold, AFFINBANK MasterCard Touch ‘n Go Classic, AFFINBANK MasterCard Touch ‘n Go Gold, AFFINBANK BHPetrol ‘Touch & Fuel’ MasterCard Contactless, AFFINBANK MasterCard Basic dan AFFINBANK Visa Basic), AFFINBANK World MasterCard dan AFFINBANK Debit MasterCard anda telah dipinda, sila klik di pautan yang berikut bagi fasal-fasal yang dipinda dan terma dan syarat penuh.
Terma dan syarat telah dipinda bagi membuat pindaan lanjut terhadap Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) dan Garis Panduan Bank Negara Malaysia yang baharu mengenai liabiliti dan tanggungjawab Ahli Kad.

Terma dan syarat akan berkuat kuasa tidak kurang dari dua puluh satu (21) hari dari tarikh notis ini.

a) Fasal-fasal yang dipinda

b) Terma dan syarat penuh

Untuk maklumat lanjut mengenai produk, perkhidmatan dan faedah-faedah yang ditawarkan oleh AFFINBANK, sila layari www.affinbank.com.my, hubungi kami di talian 03-5522 3000 (untuk Kad Kredit Generik AFFINBANK dan AFFINBANK Debit MasterCard) atau 03-5517 9999 untuk AFFINBANK World MasterCard.

Terima kasih.
 

Affin Bank Berhad
Jabatan Perniagaan Kad

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-5522 3000

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring