News

Announcement


Pindaan kepada Terma & Syarat Pelan Pembayaran Mudah (EPP) AFFINBANK

27 Mac 2017
 

Ahli Kad yang dihormati,

Sila harap maklum bahawa Terma & Syarat  Pelan Pembayaran Mudah (EPP) AFFINBANK akan dipinda untuk mengubah alamat Jabatan Perniagaan Kad AFFINBANK (perkataan digelapkan). Perubahan yang akan berkuat kuasa sekurang-kurangnya dua puluh (21) hari dari tarikh notis ini.

 

Fasal Baru / Fasal dipinda
8.6
FASAL PRIVASI KUMPULAN

Ahli Kad boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan memberitahu pihak Bank pada bila-bila masa jika dia tidak mahu menerima komunikasi pemasaran daripada pihak Bank, ahli-ahli lain di dalam Kumpulan Affin Holdings Berhad, dan peniaga, rakan kongsi strategik, ejen dan penasihat profesional dengan menghubungi Pusat Panggilan kami di nombor 03-5522 3000 atau 03-5517 9999 (bagi Ahli Kad AFFINBANK World MasterCard)  atau  dengan menulis kepada mana-mana Pengurus Cawangan Perkhidmatan atau Pengurus Perhubungan atau dengan menulis kepada Jabatan Perniagaan Kad:

AFFIN BANK BERHAD
Jabatan Perniagaan Kad
Tingkat 1, Menara Affin
No. 80, Jalan Raja Chulan
50200, Kuala Lumpur

 

 

Untuk maklumat lanjut mengenai produk, perkhidmatan dan faedah-faedah yang ditawarkan oleh AFFINBANK, sila layari www.affinbank.com.my atau hubungi kami di talian 03-5522 3000 (Kad Kredit Generik AFFINBANK) atau 03-5517 9999 (AFFINBANK World MasterCard).

Terima kasih.

Affin Bank Berhad
Jabatan Perniagaan Kad

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-5522 3000

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring