News

Announcement


Pindaan kepada Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard

3 April 2017


Ahli Kad yang dihormati,

Sila harap maklum bahawa terma dan syarat yang mentadbir Kad AFFINBANK Debit MasterCard anda akan dipinda untuk merangkumi yang berikut:
  1. Alamat dan maklumat perhubungan baru Jabatan Perniagaan Kad AFFINBANK;
  2. Maklumat mengenai amaun pra-izin bagi transaksi petrol; dan
  3. Memberi huraian lanjut mengenai fasal Transaksi Tanpa Kad dan Transaksi Luar Negara.
Perubahan akan berkuat kuasa tidak kurang dari dua puluh satu (21) hari dari tarikh notis ini. Untuk maklumat lanjut mengenai produk, perkhidmatan dan faedah-faedah yang ditawarkan oleh AFFINBANK, sila layari www.affinbank.com.my, hubungi kami di talian 03-5522 3000. Terima kasih.

 
Affin Bank Berhad
Jabatan Perniagaan Kad

 

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-5522 3000

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring