News

Announcement


Pindaan kepada Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard

6 April 2017


Ahli Kad yang dihormati,

Sila harap maklum bahawa terma dan syarat yang mentadbir Kad AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard anda akan dipinda untuk merangkumi yang berikut:

a. Tanggungjawab dan liabiliti ahli kad;
b. Pindaan lanjut terhadap Fasal Peribadi Kumpulan;
c. Alamat dan maklumat perhubungan baru Jabatan Perniagaan Kad AFFINBANK; dan
d. Memberi huraian lanjut mengenai fasal Transaksi Tanpa Kad dan Transaksi Luar Negara.

Perubahan yang akan berkuat kuasa sekurang-kurangnya dua puluh (21) hari dari tarikh notis ini.

Untuk maklumat lanjut mengenai produk, perkhidmatan dan faedah-faedah yang ditawarkan oleh AFFIN ISLAMIC, sila layari www.affinislamic.com.my, hubungi kami di talian 03-5522 3000.

Terima kasih.

Affin Islamic Bank Berhad
Jabatan Perniagaan Kad

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-5522 3000

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring