News

Announcement


Standard Pelaporan Bersama tentang pertukaran automatik maklumat akaun kewangan

Pihak Bank perlu mematuhi Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Pertukaran Automatik Maklumat Akaun Kewangan) 2016. Bagi pembukaan akaun baharu atau deposit dana baharu dengan pihak Bank pada atau selepas 1 Julai 2017, pihak Bank dikehendaki untuk mendapatkan taraf pemastautinan cukai bagi pemegang akaun dengan mengkehendaki setiap pelanggan untuk menandatangani boring perakuan sendiri yang berkenaan.

Pelanggan adalah dinasihatkan untuk berunding dengan Penasihat Cukai mereka apabila membuat perakuan sendiri tersebut, memandangkan pihak Bank bergantung kepada maklumat yang diberi. Sekiranya terdapat sebarang perubahan keatas taraf pemastautinan cukai, anda adalah bertanggungjawab untuk melaporkan perubahan tersebut di dalam tempoh 30 hari bekerja kepada pihak Bank.
 

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-5522 3000

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring