News

Announcement


Pindaan Kadar Simpanan/Semasa Berkuatkuasa 1 Ogos 2017

Kami ingin memaklumkan bahawa berkuatkuasa dari 1 Ogos 2017, kadar untuk Akaun Simpanan / Semasa akan disemak semula seperti yang berikut Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Panggilan kami di 03-5522 3000, kunjungi cawangan AFFINBANK terdekat anda atau layari www.affinbank.com.my
 

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-5522 3000

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring