News

Announcement


Pindaan Caj Kewangan untuk Kad Kredit AFFINBANK

Berkuat kuasa dari 10 September 2017, caj kewangan akan diselaraskan dari 9.99% setahun kepada 12%  setahun untuk Ahli Kad yang membuat pembayaran minimum sebelum atau pada tarikh tamat tempoh bayaran

Perubahan pada Terma dan Syarat kad Kredit:

Klausa 13.7
 
Transaksi Credit Card Kini Berkuat kuasa 10th September 2017
Caj Kewangan ( kadar harian) Rebat Caj Kewangan Caj Kewangan ( kadar harian) Rebat Caj Kewangan
Transaksi Runcit
Bayaran minimum diterima sebelum atau pada tarikh tamat tempoh bayaran
AFFINBANK World Mastercard 9.99% setahun* 8.01% setahun 12% setahun* 6% setahun
AFFINBANK Mastercard Classic; AFFINBANK VISA Classic; AFFINBANK Mastercard Gold; AFFINBANK VISA Gold; AFFINBANK Mastercard Touch ‘n Go Gold; AFFINBANK Mastercard Touch ‘n Go Classic; AFFINBANK Mastercard Basic; and AFFINBANK VISA Basic. 9.99% setahun* 7.51% setahun 12% setahun* 5.5% setahun
AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel' Mastercard Contactless 9.99% setahun* 5.01% setahun 12% setahun* 3% setahun

*Caj Kewangan yang ditunjukkan adalah selepas Rebat Caj Kewangan ditolak
Nota: Rebat Caj Kewangan akan dikenakan untuk bulan atau bulan yang dilaksanakan.

Klausa 13.8c
 
Kad Kredit Kini Berkuat kuasa 10th September 2017
AFFINBANK World Mastercard c) Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minimum sebelum tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 8.01% setahun atau 0.67% sebulan bagi bulan (bulan) yang terlibat. c) Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya bayaran minimum sebelum atau pada tarikh tamat tempoh bayaran akan menerima rebat Caj Kewangan yang terpakai bagi bulan (bulan) yang terlibat.

Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Panggilan kami di 03-5522 3000.

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-5522 3000

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring