News

Announcement


Notis Pindaan kepada Terma dan Syarat bagi Kad Debit VISA AFFINBANK

Pemegang Kad Debit VISA AFFINBANK yang dihormati,

Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa Terma dan Syarat bagi Kad Debit VISA AFFINBANK telah dipinda, di mana maklumat berikut telah dimasukkan seperti di bawah:

a. Maklumat mengenai transaksi pra-kebenaran
b. Klausa tambahan untuk Pentadbiran Pertukaran Asing
c. Maklumat mengenai Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001
d. Kemaskini mengenai Tanggungjawab dan Liabiliti
e. Kemaskini nombor telefon Pusat Panggilan

Perubahan akan berkuat kuasa tidak kurang dari dua puluh satu (21) hari dari tarikh notis ini.

Pindaan Terma dan Syarat:

Untuk maklumat lanjut tentang Pindaan Terma dan Syarat Kad Debit VISA AFFINBANK, sila hubungi kami di 03-5522 3000 atau sila layari www.affinbank.com.my

Terima kasih.

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-5522 3000

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring