News

Announcement


Pindaan terhadap Terma & Syarat Pelan Pembayaran Mudah AFFINBANK (EPP)

5 Oktober 2017

Notis - Pindaan terhadap Terma & Syarat  Pelan Pembayaran Mudah AFFINBANK (EPP)

Ahli Kad yang dihormati,

Bermula 26 Oktober 2017, kami akan meminda Terma dan Syarat untuk Pelan Pembayaran Mudah AFFINBANK (EPP). Perubahan ini dibuat antaranya untuk memasukkan, untuk mengemaskini pindaan ke atas caj kewangan dan definisi bagi Kad Akaun, Ahli Kad dan Tarikh Kena Dibayar.

Untuk maklumat lanjut mengenai versi Terma & Syarat EPP yang dipinda, sila hubungi kami di 03-5522 3000 (Kad Kredit Generik AFFINBANK) atau 03-5517 9999 (kad AFFINBANK World Mastercard) atau rujuk kepada pautan yang berikut: Terima kasih.

Affin Bank Berhad
Jabatan Perniagaan Kad

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-5522 3000

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring