News

Announcement


Pindaan terhadap Terma dan Syarat Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) AFFINBANK

2 November 2017

NOTIS

Pindaan terhadap Terma dan Syarat Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) AFFINBANK
 
Ahli Kad yang dihormati,

Bermula 24 November 2017, kami akan meminda Terma dan Syarat Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) AFFINBANK.

Perubahan ini dibuat antaranya untuk memasukkan, maklumat mengenai EiPlan seperti tempoh, jumlah transaksi minimum dan kadar faedah pendahuluan sekali, contoh pengiraan ansuran bulanan dan caj kewangan semasa apabila bayaran minimum tidak dibuat pada tarikh tamat tempoh bayaran.

Untuk maklumat lanjut mengenai versi Terma & Syarat yang dipinda, sila hubungi kami di 03-5522 3000  atau rujuk kepada pautan yang berikut:
Terima kasih.
 
Affin Bank Berhad
Jabatan Perniagaan Kad

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-5522 3000

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring