News

Announcement


Pindaan bagi Terma dan Syarat - Pertukaran nombor telefon Pusat Perhubungan AFFINBANK dan Penamatan Nombor Faksimili (Faks) untuk Kad AFFINBANK World Mastercard.

NOTIS
 
Pindaan bagi Terma dan Syarat - Pertukaran nombor telefon Pusat Perhubungan AFFINBANK dan Penamatan Nombor Faksimili (Faks) untuk Kad AFFINBANK World Mastercard.
 
Ahli Kad yang dihargai,
 
Bermula 28 Februari 2018, kami akan meminda Terma dan Syarat bagi:
 1. AFFINBANK Credit Card
 2. AFFINBANK World Mastercard
 3. Pelan Ansuran Mudah (EiPlan)
 4. Pelan Pembayaran Mudah (EPP)
 5. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon (CIP)
 6. AFFIN Rewards
Pindaan ini dilakukan atas sebab pertukaran nombor telefon Pusat Perhubungan AFFINBANK dan penamatan nombor faks untuk kad AFFINBANK World Mastercard seperti berikut:
 
Titik untuk dihubungi Nombor telefon sedia ada Nombor telefon baharu
Nombor am 03-5522 3000 03-8230 2222
Talian khas kad AFFINBANK World Mastercard 03-5517 9999 03-8230 2323
Nombor faks kad AFFINBANK World Mastercard 03-5510 0745 03-2026 1424

Untuk maklumat lanjut mengenai versi Terma & Syarat yang dipinda, sila rujuk kepada pautan yang berikut:
 1. Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK
 2. Terma dan Syarat  Kad AFFINBANK World Mastercard
 3. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Mudah (EiPlan)
 4. Terma dan Syarat Pelan Pembayaran Mudah (EPP)
 5. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon (CIP)
 6. Terma dan Syarat AFFIN Rewards
 
Kecuali sebagaimana yang dinyatakan dengan jelas oleh Notis ini, semua Terma dan Syarat lain akan kekal tanpa perubahan.
 
Terima kasih
 
Affin Bank Berhad
Jabatan Perniagaan Kad
 

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-5522 3000

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring