News

Announcement


Kad Kredit AFFINBANK – Syarat Tambahan untuk Pengecualian Yuran Tahunan

8 Februari 2018

Ahli Kad yang dihormati,

Berkuat kuasa 1 Mac 2018, anda boleh mendapat pengecualian yuran tahunan bagi Kad Kredit AFFINBANK dengan membuat yang berikut:
i)  minimum dua belas (12) transaksi runcit untuk mana-mana amaun setahun (di antara tarikh pengeluaran dan       pembaharuan kad)
atau
ii)  perbelanjaan minimum setahun

Sila rujuk jadual di bawah untuk yuran tahunan dan syarat-syarat pengecualian:

Kad-kad Yuran tahunan (setahun) Syarat-syarat untuk pengecualian yuran tahunan berikutnya
Tahun pertama Tahun berikut Perbelanjaan minimum ATAU bilangan lerek setahun
Kad Utama Kad Tambahan
Kad AFFINBANK World Mastercard Dikecualikan RM530 RM424 RM48,000 12 lerek ke atas transaksi runcit
Kad AFFINBANK Mastercard Gold / AFFINBANK Visa Gold / AFFINBANK Touch ‘n Go Mastercard Gold Dikecualikan RM159 RM79.50
 
RM24,000
Kad AFFINBANK Mastercard Classic / AFFINBANK Visa Classic / AFFINBANK Touch ‘n Go Mastercard Classic Dikecualikan RM53 RM37.10 RM12,000
Kad AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel Mastercard Contactless Dikecualikan RM159
 
RM79.50 RM2,400
Dual Kad AFFINBANK Visa Gold dan AFFINBANK Mastercard Gold Dikecualikan RM238.50
  • Kad pertama: RM159
  • Kad kedua: RM79.50
RM159
 
RM36,000
  • Kad pertama: RM24,000
  • Kad kedua: RM12,000
Kad AFFINBANK Visa Classic dan AFFINBANK Mastercard Classic Dikecualikan RM79.50
  • Kad pertama:  RM53
  • Kad kedua: RM26.50
RM74.20
 
RM18,000
  • Kad pertama: RM12,000
  • Kad kedua: RM6,000
Kad AFFINBANK Mastercard Basic atau AFFINBANK Visa Basic Dikecualikan sepanjang hajat


Yuran tahunan di atas termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (CBP) sebanyak 6%.
Nota: Perbelanjaan minimum setahun termasuk transaksi runcit dan pendahuluan tunai.

Berbelanja sekarang untuk menikmati pengecualian yuran dan lain-lain faedah dan keistimewaan Kad Kredit AFFINBANK.

Untuk maklumat lanjut mengenai Kad Kredit AFFINBANK, sila hubungi Pusat Perhubungan kami di 03-8230 2222 atau 03-8230 2323 (bagi Kad AFFINBANK World Mastercard) atau lawati laman web kami di www.affinbank.com.my.

Terima kasih
 
Affin Bank Berhad
Jabatan Perniagaan Kad

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-5522 3000

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring