Mengenai Kami

Mengenai Kami

Kumpulan AFFINBANK adalah konglomerat perkhidmatan kewangan. Aktiviti Kumpulan AFFINBANK fokus kepada perkhidmatan perbankan komersil, Perbankan Islam dan pelaburan, pembrokeran wang, pengurusan aset dan pengunderaitan perniagaan insurans hayat dan am.

Affin Bank Berhad (AFFINBANK) menawarkan pelbagai pilihan produk dan perkhidmatan kewangan yang memenuhi kehendak pelanggan-pelanggan individu dan korporat. Sasaran bidang pihak perniagaan pihak Bank telah dikategorikan di bawah unit-unit perniagaan utama di dalam Bank, iaitu Perbankan Pengguna, Perbankan Korporat, Bahagian Perusahaan Kecil & Sederhana dan Perbendaharaan.

Cogan kata kami “Perbankan Tanpa Batasan” menandakan penyingkiran sempadan dalam proses Bank serta sikap dalam melayani pelanggan, di mana kami berusaha untuk mendekati para pelanggan dan mengeratkan hubungan dengan mereka dan membuat setiap mereka berasa istimewa serta meningkatkan pendekatan baru dalam perbankan dan mengubah wajah perbankan konvensional.

Affin Islamic Bank Berhad (AFFIN ISLAMIC), anak syarikat milik penuh AFFINBANK mula beroperasi sebagai entiti perbankan Islam sepenuhnya pada 1 April 2006, dan menawarkan produk dan khidmat Perbankan Islam untuk pelanggan-pelanggan individu dan korporat yang mematuhi undang-undang Syariah.

Pada 31 Mac 2019, AFFINBANK mempunyai 110 cawangan di seluruh Malaysia. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.affinbank.com.my atau www.affinislamic.com.my atau kunjungi mana-mana cawangan AFFINBANK atau AFFIN ISLAMIC.

VISI

Rakan perdana bagi pertumbuhan kewangan dan perkhidmatan berinovatif

MISI

Untuk menyediakan penyelesaian dan perkhidmatan kewangan berinovatif kepada pelanggan-pelanggan sasaran untuk menghasilkan keuntungan dan mewujudkan nilai bagi pemegang-pemegang saham kami dan pemegang-pemegang pelbagai kepentingan lain.

Selaras dengan itu, kami menyediakan peluang-peluang kepada kakitangan untuk menyumbang dan cemerlang; dan berdaya saingan dalam menyediakan penyelesaian dan perkhidmatan kami kepada pelanggan-pelanggan kami yang dihargai.

Kami akan menjalankan perniagaan kami dengan penuh integriti dan profesionalisme dalam usaha mematuhi prinsip dan amalan urus tadbir korporat yang baik.

Struktur Kumpulan

Klik Untuk Melihat Struktur Kumpulan

Alamat Korporat

 

Ibu Pejabat:

AFFIN BANK BERHAD
17th Floor, Menara Affin
80, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan
Malaysia.

Telefon : +603-2055 9000
Faksimili : +603-2026 1415
Talian Terus : 1 800 88 3883
Alamat Swift : PHBMMYKL

Cawangan pin_drop
Tarif Caj insert_drive_file
Kadar & Caj attach_money
Kalkulator phonelink_ring