News

Announcement


NOTIS PINDAAN KADAR DEPOSIT BERKUAT KUASA 31 MAC 2021

Kami ingin memaklumkan bahawa berkuat kuasa 31 Mac 2021, kadar deposit akan dipinda seperti berikut:
  1. Akaun Simpanan AFFIN Grow-i  
Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit
 
KUMPULAN DEPOSIT KADAR KEUNTUNGAN (% setahun)
RM5,000,000 ke atas 0.30
RM1,000,000.01 hingga RM5,000,000 0.30
RM500,000.01 hingga RM1,000,000 0.30
RM250,000.01 hingga RM500,000 0.30
RM100,000.01 hingga RM250,000 0.30
RM50,000.01 hingga RM100,000 0.20
RM20,000.01 hingga RM50,000 0.20
RM5,000.01 hingga RM20,000 0.20
RM1,000 hingga RM5,000 0.10
Kurang daripada RM1,000 0.00
 
  1. Akaun Semasa AFFIN Grow-i 
Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit
 
KUMPULAN DEPOSIT KADAR KEUNTUNGAN (% setahun)
RM5,000,000 ke atas 2.00
RM1,000,000.01 hingga RM5,000,000 1.75
RM500,000.01 hingga RM1,000,000 1.25
RM250,000.01 hingga RM500,000 0.95
RM100,000.01 hingga RM250,000 0.95
RM50,000.01 hingga RM100,000 0.25
RM20,000.01 hingga RM50,000 0.25
RM5,000.01 hingga RM20,000 0.20
RM1,000 hingga RM5,000 0.00
Kurang daripada RM1,000 0.00
 
  1. AFFIN AVANCE Savvy-i
Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit
 
KUMPULAN DEPOSIT KADAR KEUNTUNGAN (% setahun)
RM50,000 ke atas 1.00
RM2,000,000.00 hingga RM49,999.99 0.60
Kurang daripada RM2,000 0.00
 
 
  1. Akaun-i AFFIN INVIKTA
Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit
 
KUMPULAN DEPOSIT KADAR KEUNTUNGAN (% setahun)
RM200,000 ke atas 2.00
RM50,000,000.00 hingga RM199,999.99 0.95
Kurang daripada RM50,000 0.00
 
  1. Deposit Berjangka-i AFFIN ISLAMIC dengan Keuntungan Pendahuluan
Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit
 
TEMPOH (Bulan) KADAR KEUNTUNGAN  (% setahun)
1 1.45
3 1.55
6 1.60
9 1.70
12 1.75
 
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Panggilan kami di talian 03-8230 2222, kunjungi cawangan AFFIN ISLAMIC/AFFIN BANK terdekat anda atau layari www.affinislamic.com.my.
 

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-8230 2222

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring