News

Announcement


Pindaan Kadar Deposit

1. Pindaan Tahap Julat Baki Akaun Semasa Berkuat Kuasa 1 April 2021

Kami ingin memaklumkan bahawa berkuat kuasa 1 April 2021, tahap julat baki untuk akaun semasa berikut akan dipinda:
  • SMEdge Sectorial Edition
 
2. Pindaan Kadar Deposit Akaun Semasa Berkuat Kuasa 1 April 2021

Kami ingin memaklumkan bahawa berkuat kuasa 1 April 2021, kadar deposit untuk akaun semasa berikut akan dipinda:
  • SMEdge
  • SMEdge Sectorial Edition
  • SMEdge Premium Standard
  • SMEdge Premium Standard-i
  • SMEdge Premium Preferred
  • SMEdge Premium Preferred-i

Semua akaun semasa di atas dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi smecare@affinbank.com.my

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-8230 2222

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring