News

Announcement


Semakan Terma dan Syarat Pelan Ansuran Mudah

Ahli Kad AFFIN yang dihormati,

Dalam usaha untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan, kami akan mengemas kini Terma dan Syarat Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk merangkumi 0% EiPlan untuk Kad Kredit/Kad Kredit-i AFFIN AVANCE.

Kemas kini baharu akan berkuatkuasa mulai 5 Mei 2021.

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-8230 2222

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring