News

Announcement


Pindaan Kadar Deposit Berkuat kuasa 07 Jun 2021

Kami ingin memaklumkan bahawa berkuat kuasa 07 Jun 2021, kadar deposit akan dipinda seperti berikut: Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Panggilan kami di 03- 8230 2222, kunjungi cawangan AFFIN BANK terdekat anda atau layari www.affinonline.com

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-8230 2222

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring