News

Announcement


Perubahan Terma dan Syarat AFFINBANK/ AFFIN ISLAMIC Kad Kredit/ Kad Kredit-i untuk Bayaran Minimum

Ahli Kad yang dihargai,

Berkuatkuasa 1 April 2019, AFFINBANK dan AFFIN ISLAMIC akan menyemak Terma dan Syarat Kad Kredit/ Kad Kredit-i untuk Bayaran Minimum seperti di bawah:

5% daripada Baki Semasa * + 100% Cukai Perkhidmatan (jika ada) + 100% daripada sebarang ansuran bulanan ** (jika ada) + 100% jumlah kena dibayar yang terdahulu (jika ada); ATAU RM50; mana yang lebih tinggi.
 
*Baki Semasa = Pembelian runcit (jika ada) + Pendahuluan Tunai/ Pengeluaran Tunai (jika ada) + Caj Kewangan/ Kadar Keuntungan dan/atau Kelewatan bayaran dan sebarang yuran dan caj (jika ada)

** Ansuran bulanan merujuk kepada Pelan Ansuran Mudah (EiPlan), Pelan Ansuran Pindahan Baki (BTiP), Pelan Ansuran Tunai Melalui Telefon (CIP) dan Pelan Bayaran Mudah (EPP)

Semakan ini sah untuk semua Kad Kredit/ Kad Kredit-i AFFINBANK/ AFFIN ISLAMIC

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-5522 3000

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring