News

Announcement


Program Penukaran Baki Automatik

Program Penukaran Baki Automatik bertujuan untuk mempromosikan pengurusan kewangan yang berhemah kepada ahli kad dan membantu ahli kad untuk mengurangkan baki Kad Kredit dalam tempoh yang lebih singkat. Program in menawarkan kadar faedah / keuntungan yang lebih rendah pada 13% kepada ahli kad dengan tempoh pembayaran tetap selama 36 bulan.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.autobalconvert.com.my

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Call Centre
03-5522 3000

Tariff Charges insert_drive_file
Rates & Charges attach_money
Calculator phonelink_ring