Borang Permohonan

Borang Permohonan bagi Program Bantuan Kewangan dan Pelepasan Bayaran Ansuran AFFIN (FAIR)

* - Maklumat yang perlu disertakan untuk permohonan.
(seperti di Kad Pengenalan / Pasport / Pendaftaran Syarikat)
(contoh: abc@def.com)

 


 

Nota: Untuk Sewa Beli / Sewa Beli-i, anda boleh sertakan juga Nombor Pendaftaran Kenderaan.


Nota: Untuk Sewa Beli / Sewa Beli-i, anda boleh sertakan juga Nombor Pendaftaran Kenderaan.


Nota: Untuk Sewa Beli / Sewa Beli-i, anda boleh sertakan juga Nombor Pendaftaran Kenderaan.


Nota: Untuk Sewa Beli / Sewa Beli-i, anda boleh sertakan juga Nombor Pendaftaran Kenderaan.

 


Nota: Bagi akaun mempunyai Arahan Tetap (SI) sedia ada dengan AFFIN BANK / AFFIN ISLAMIC, pihak Bank akan memberhentikan sementara Perkhidmatan Pemindahan Dana Auto (AFT) untuk pembayaran pinjaman / pembiayaan sehingga akhir tempoh penangguhan.Sekiranya anda memerlukan tempoh lanjutan selama lebih dari dua tahun, sila nyatakan.
Nota: Untuk Sewa Beli / Sewa Beli-i & Pinjaman / Pembiayaan Kadar Tetap, lanjutan tempoh hanya sehingga dua (2) tahun sahaja dari baki tempoh asal.

 
  


Nota: Untuk memuat naik Dokumen Sokongan, hanya dokumen dalam format PDF atau JPEG sahaja yang dibenarkan.Nota: Untuk memuat naik Dokumen Sokongan, hanya dokumen dalam format PDF atau JPEG sahaja yang dibenarkan.Nota: Untuk memuat naik Dokumen Sokongan, hanya dokumen dalam format PDF atau JPEG sahaja yang dibenarkan.Nota: Untuk memuat naik Dokumen Sokongan, hanya dokumen dalam format PDF atau JPEG sahaja yang dibenarkan.

 


 Security code


Borang Permohonan bagi Program Bantuan Kewangan dan Pelepasan Bayaran Ansuran AFFIN (FAIR)

Retail Internet Banking

Corporate Internet Banking

Contact Us

Contact Centre
03-8230 2222

Tarif Caj insert_drive_file
Kadar & Caj attach_money
Kalkulator phonelink_ring