Program Bantuan Kewangan dan Pelepasan Bayaran Ansuran AFFIN (FAIR)

* - Maklumat yang perlu disertakan untuk permohonan.
(seperti di Kad Pengenalan / Pasport / Pendaftaran Syarikat)
(contoh: abc@def.com)

 


 

Nota: Untuk Sewa Beli / Sewa Beli-i, anda boleh sertakan juga Nombor Pendaftaran Kenderaan.


Nota: Untuk Sewa Beli / Sewa Beli-i, anda boleh sertakan juga Nombor Pendaftaran Kenderaan.


Nota: Untuk Sewa Beli / Sewa Beli-i, anda boleh sertakan juga Nombor Pendaftaran Kenderaan.


Nota: Untuk Sewa Beli / Sewa Beli-i, anda boleh sertakan juga Nombor Pendaftaran Kenderaan.

 


Nota: Bagi akaun mempunyai Arahan Tetap (SI) sedia ada dengan AFFIN BANK / AFFIN ISLAMIC, pihak Bank akan memberhentikan sementara Perkhidmatan Pemindahan Dana Auto (AFT) untuk pembayaran pinjaman / pembiayaan sehingga akhir tempoh penangguhan.Sekiranya anda memerlukan tempoh lanjutan selama lebih dari dua tahun, sila nyatakan.
Nota: Untuk Sewa Beli / Sewa Beli-i & Pinjaman / Pembiayaan Kadar Tetap, lanjutan tempoh hanya sehingga dua (2) tahun sahaja dari baki tempoh asal.

 
  


Nota: Untuk memuat naik Dokumen Sokongan, hanya dokumen dalam format PDF atau JPEG sahaja yang dibenarkan.Nota: Untuk memuat naik Dokumen Sokongan, hanya dokumen dalam format PDF atau JPEG sahaja yang dibenarkan.Nota: Untuk memuat naik Dokumen Sokongan, hanya dokumen dalam format PDF atau JPEG sahaja yang dibenarkan.Nota: Untuk memuat naik Dokumen Sokongan, hanya dokumen dalam format PDF atau JPEG sahaja yang dibenarkan.

 


 Security code


Tarif Caj insert_drive_file
Kadar & Caj attach_money
Kalkulator phonelink_ring