Terma dan Syarat

Jika anda bersetuju dengan terma dan syarat berikut, sila hantar persetujuan anda dengan menekan butang di bawah:

  1. Saya / Kami telah membaca dan memahami notis privasi Kumpulan AFFIN Bank.
  2. Saya / Kami bersetuju dengan Kumpulan AFFIN Bank untuk menghubungi kami tentang sebarang produk, perkhidmatan dan tawaran.